top of page

Tweetalig

 

Visie op taalontwikkeling

Twinkel is een gecertificeerd kindercentrum op het gebied van taalbeleid, taalpedagogisch handelen en tweetaligheid.

 

Het Fries en het Nederlands kunnen naast elkaar bestaan als beide talen genoeg aandacht krijgen en de talen niet door elkaar maar naast elkaar gebruikt worden. Voor Friestalige kinderen is het erg belangrijk dat zij in de voorschoolse periode een goede basis in hun eigen taal leggen, zodat die niet te vroeg door de sterkere taal – het Nederlands – overheerst wordt.

Nederlandstalige kinderen kunnen juist het best zo jong mogelijk de zwakkere taal – het Fries – erbij leren om zich beide talen eigen te maken. Zij zullen het Fries spelenderwijs gemakkelijk oppakken,omdat deze jonge kinderen midden in de taalontwikkeling zitten. Doordat Nederlands de sterkere taal is zal de ontwikkeling van die taal niet negatief beïnvloed worden door het Fries.

De drempel om een taal te leren is bij jonge kinderen laag en ze hebben nog geen last van vooroordelen over taal. Al jong leren ze om beter te communiceren met anderstaligen en hun achtergrond beter te begrijpen.

 

Sijtske, Sacha en Trea spreken consequent Fries tegen de kinderen en Annita en Karin Nederlands.
Met stagiaires gaan we in gesprek voordat ze starten en samen spreken we af welke taal ze spreken (Nederlands of Fries).

Wij bieden bewust veel Friestalige en Nederlandstalige activiteiten aan. Reden voor dit beleid is dat we de tweetalige ontwikkeling van alle kinderen willen stimuleren. Meertaligheid bevordert de sociale, de taalkundige en de cognitieve ontwikkeling van kinderen.

We het kindercentrum als een aanvulling op het taalaanbod van thuis. Dat houdt in dat we een taalrijke omgeving creëren met een gevarieerd taalaanbod en waar de taalontwikkeling van kinderen op een natuurlijke manier gestimuleerd wordt.

bottom of page